Materiały są zamieszczone na tej stronie jedynie w celach informacyjnych. Te materiały nie są poradą prawną oraz nie powinny być używane w ten sposób.

Kopiowanie, zapisywanie, odtwarzanie, przekazywanie jakiejkolwiek części tekstu, grafiki i/lub jakiejkolwiek części tej strony w jakiejkolwiek formie i za pośrednictwem jakichkolwiek środków; zapis maszynowy, elektroniczny, kopiowanie, nagrywanie i tym podobne są niedozwolone bez pisemnej zgody firmy Belbal.

Będzie nam miło komunikować się z Tobą mailowo. Jednakże, w przypadku mailowej komunikacji pamiętaj, że poczta Internetowa nie zawsze jest idealnie bezpieczna, więc Twoja komunikacja może, ale nie musi zostać potraktowana jaka priorytetowa lub poufna. Jeżeli już jesteś naszym klientem i porozumiewasz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, pamiętaj, że poczta Internetowa może, ale nie musi być idealnie bezpieczna; jeżeli masz obawy o możliwe naruszenie bezpieczeństwa, prosimy o odpowiednie zabezpieczenie przekazywanych informacji wrażliwych lub poufnych, by uzyskać maksimum bezpieczeństwa.

Firma Belbal, jak i jej pracownicy, przedstawiciele, strony trzecie, sprzedawcy, licencjodawcy i tym podobni, nie są w stanie zagwarantować, że strona Belbal będzie wolna od błędów lub zakłóceń; nie są oni też w stanie zagwarantować osiągnięcia rezultatów oczekiwanych z użytkowania tego serwisu, jak również precyzyjności, niezawodności zawartości informacji dotyczących usług i towarów, o których mowa na stronie internetowej Belbal.

Żadna ustna i pisemna informacja udzielona przez firmę Belbal, jej pracowników, przedstawicieli, strony trzecie, sprzedawców, licencjodawców itp. nie może stanowić gwarancji; również osoba odwiedzająca stronę nie powinna polegać na tych informacjach. Pod żadnym pozorem, nawet zaniedbania, Belbal, jak i żadna osoba zaangażowana w tworzenie i dystrybucję informacji, nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie oraz przypadkowo powstałe szkody, wynikające z użycia lub braku możliwości użycia strony BELBAL, łącznie z poleganiem na jakiejkolwiek informacji uzyskanej przez użytkownika na stronie BELBAL, tudzież szkód powstałych na wskutek działania błędów, przeoczeń, zakłóceń, usunięć wiadomości email, błędów, defektów, wirusów, opóźnień w działaniu i transmisji, lub jakichkolwiek niepowodzeń, włączając w to czynniki losowe, awarie systemów łączności, kradzieże, uszkodzenie, nieautoryzowany dostęp do strony Bebal lub informacji tam zawartych. Odwiedzający stronę Belbal przyjmuje do wiadomości, że to oświadczenie odnosi się do wszelkiej zawartości, towarów i usług, dostępnych za pośrednictwem strony BELBAL.

BELBAL na swojej stronie od czasu do czasu będzie zamieszczać lub odnosić się do informacji znalezionych na innych portalach i/lub informacje ze strony BELBAL mogą zostać zamieszczone w przestrzeni publicznej. Ta strona może zawierać łącza do innych zasobów Internetu. Łącza te są zamieszczane by pomóc Ci zidentyfikować i znaleźć inne treści, którymi możesz być potencjalnie zainteresowany; nie mają one na celu zasugerować, że firma Belbal ma jakąkolwiek kontrolę nad informacjami w linkowanych materiałach, albo jest uprawniona do użycia nazw, znaków handlowych lub symbolów w w/w treściach lub jest połączona z podmiotami, które się nimi legitymują.