Belbal Sp. z o.o. uzyskał dotację na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 134 194,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 134 194,00 zł