Belbal Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wdrożenie w Belbal Sp. z o.o. infrastruktury do testowania i przygotowania do masowej produkcji rękawic w oparciu o prace B+R z wykorzystaniem posiadanego know-how, doświadczenia oraz innych zasobów w zakresie produkcji wyrobów lateksowych”

Celem projektu jest nabycie przez Wnioskodawcę infrastruktury oraz wiedzy, która umożliwi mu przeprowadzenie testów oraz przygotowanie do masowej produkcji wyrobów lateksowych – jednorazowych rękawic ochronnych oraz medycznych.

Wartość projektu:  10 677 777,60 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  6 510 840,00 zł

Belbal Sp. z o.o. uzyskał dotację na kapitał obrotowy, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Wsparcie bieżącej działalności gospodarczej i funkcjonowania przedsiębiorstwa w kontekście wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Kontynuacja działalności przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 134 194,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 134 194,00 zł